Telefon
WhatsApp

Faaliyet Alanlarımız

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) ve Çevre Yönetim Planı
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) ve Çevre Yönetim Planı Çevresel Etki Değerlendirme, ...
Devamı
Çevresel İzleme
Marmara Eko, ÇED Olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri ...
Devamı
Çevre Lisansları
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, ...
Devamı
Sosyal Etki ve Analiz Yönetim Planlaması (Sosyal Etki ve Paydaş Analizi Raporlamaları ve Görüşmeleri)
ENVA , “sürdürülebilir kalkınma” hedefinde, çevresel boyutun yanı sıra sosyal boyutu da gözeterek, yatırımlar ve planlanan diğer tüm projeler ...
Devamı
Çevre İzinleri
Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans ...
Devamı
Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve İzlemesi
Biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı ...
Devamı
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem
Devamı
Atık Su Arıtma
Atık su arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan fiziksel ...
Devamı
Ekosistem Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
Ekosistem Değerlendirme Raporu, değişik disiplin dallarında (ekolog, yaban hayatı uzmanı, hidrobiyolog, hidrojeolog, ornitolog, herpetolog, CBS Uzmanı, jeolog vb.) uzmanlar ile alanlar ...
Devamı
Atık Yönetimi Süreçleri
- Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydının yapılması, - Mevzuata uygun Geçici Atık Depolama Alanı teşkili - Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi temini kapsamına tesislere toplama ...
Devamı
Atık Yönetimi
Atık üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama ...
Devamı
Madencilik
14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden ...
Devamı
Maden Hizmetleri
14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden ...
Devamı
Peyzaj Onarım Planlarının Hazırlanması ve Uygulama Projeleri
Peyzaj Onarım Planları ile; yatırımın inşaat ve işletme aşamalarında doğal ve kültürel çevrede yaratabileceği olumsuz etkilerin tespit edilerek, etkilerin azaltılması ...
Devamı

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

0286 501 05 55
Hemen Arayın!

Talep Formu